info[at]sl-legal.cz, (+420) 273 134 484CZ | EN

Blog / News

01.09.2020
Od září nás najdete na nové adrese / New address starting September

Od září najdete naši kancelář v nových moderních prostorách v „nejzelenější pražské čtvrti“ Klánovicích. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že nová adresa Vás potěší stejně jako nás snadnou dostupností a příjemným prostředním.

Starting September, you will find our office in new modern premises in the “Prague’s greenest quarter” Klánovice. We look forward to you visit and hope that you will enjoy the easy accessibility and hospitable environment of the new location.

19.09.2019
Workshop ECTA o dopadech GDPR na duševní vlastnictví / ECTA workshop on the impact of GDPR on IP

Karel Šindelka moderoval dne 18.09.2019 v Bruselu ECTA workshop o dopadech GDPR na duševní vlastnictví, na kterém vystoupil mimo jiné víceprezident úřadu duševního vlastnictví Beneluxu Hughues Dereme, viceprezidentka ICANN Elena Plexida a specialisté práva duševního vlastnictví belgický právník Flip Petillion a Lauren Somers z Velké Británie.

On 18 September 2019 Karel Šindelka moderated ECTA workshop in Brussels on impact of GDPR on IP which included the presentations by the Deputy Director General of the BOIP Hughues Dereme, ICANN Vicepresident Government and IGO Engagement Elena Plexida and IP attorneys Flip Petillion from Belgium and Lauren Somers from the UK.

13.09.2019
Karel Šindelka poskytl rozhovor k možným důsledkům ratifikace UPC

Náš partner Karel Šindelka poskytl rozhovor prestižnímu Kluwer IP Blog o možných důsledcích ratifikace Dohody o Jednotném patentovém soudu a jejích dopadech na malé a střední podnikatele v České republice. 

Přečtěte si na http://patentblog.kluweriplaw.com/2019/09/13/legal-and-financial-concerns-czech-republic-will-not-ratify-upca-any-time-soon/?print=print.

01.02.2019
Šindelka & Lachmannová praised by WTR 1000 / Šindelka & Lachmannová advokáti oceněni v žebříčku WTR 1000

We are thrilled to be recommended by WTR 1000 rankings (2019) for the second consecutive year as a law firm and also in the individual category.  “Šindelka & Lachmannová can be recommended without reservation for steadfast protection and responsiveness“.  According to WTR Karel Šindelka is “good humoured, reliable, client oriented and excellent on strategy,” while „co-founder Eva Lachmannová impresses with her pragmatic, business-oriented approach and cost efficiency”. Many thanks to all our clients and our team.

 

Naše kancelář a oba její zakládající společníci byli druhý rok po sobě oceněni v žebříčku WTR 1000. Podle WTR lze naši kancelář doporučit bez výhrad „pro pevnou ochranu a pohotovost reakcí“. Karel Šindelka je podle WTR “srdečný, spolehlivý, orientovaný na klienty a excelentní ve strategii“,” zatímco spoluzakladatelka Eva Lachmannová „přesvědčuje svým pragmatickým a „business-oriented“ přístupem a cenovou efektivitou”. Chtěli bychom tímto poděkovat všem našim klientům a dalším členům našeho týmu.

29.11.2018
V důsledku novely se bez sledování ochranných známek neobejdete

Novela zákona o ochranných známkách, kterou dne 15. listopadu 2018 schválil Senát PČR a která by měla být účinná od 1. ledna 2019, mimo jiné zcela ruší povinnost Úřadu průmyslového vlastnictví zjišťovat u nově přihlašovaných ochranných známek, zda nejsou shodné či podobné s již zapsanými staršími ochrannými známkami. V praxi to znamená, že od příštího roku bude ponecháno zcela na vlastnících starších ochranných známek, aby si hlídali, zda si někdo další nepřihlašuje shodná či podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby.

Pokud tedy vlastník pravidelně nebude sledovat zveřejněné přihlášek ochranných známek, může být následně nepříjemně překvapen poté co zjistí, že se si někdo další zaregistroval zcela shodnou ochrannou známku. I když zákon o ochranných známkách umožňuje zneplatnění již zapsané starší ochranné známky, v některých případech to již nemusí být možné v důsledku tzv. strpění starších práv. 

Aby bylo možno této nepříjemné situaci předejít, je třeba pravidelně sledovat příslušné věstníky, a to nejen přihlášky národní a mezinárodní, zveřejňované Úřadem průmyslového vlastnictví, ale i přihlášky Evropských ochranných známek zveřejňované Úřadem duševního vlastnictví Evropské unie („EUIPO“). Obrovské množství nově přihlašovaných ochranných známek (například jen v roce 2017 bylo přihlášeno u EUIPO více než 146 tisíc ochranných známek) vylučuje, aby toto sledování bylo prováděno manuálně. Ke sledování ochranných známek se již dnes používá specializovaný software, který průběžně vyhledává a upozorňuje vlastníka na případné konfliktní přihlášky a umožní mu včas zabránit registraci takové ochranné známky prostřednictví podání námitek či dohodu s přihlašovatelem.

Naše kancelář pro Vás zajistí pravidelné sledovací služby dle Vašich požadavků, a to nejen v České republice nebo Evropské unii, ale i celosvětově. Nejedná se přitom o nikterak drahou službu, ceny za sledování přihlášek Vás rozhodně nezruinují.  V případě zájmu o bližší informace či zajištění sledovacích služeb, nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem na info@sl-legal.cz.

26.11.2018
Three years in jail for counterfeiting

In October one of the district courts in the Central Bohemia Region of the Czech Republic sentenced a Czech individual to three years in jail for online and offline distribution of counterfeit products. In explaining its decision, the court reasoned the unusually harsh punishment by the number of seized counterfeits involving 4,478 pieces of various textile goods of many premium brands and 29,991 key rings of multiple car and motorcycle makes and also by the recidivism of the offender, who was sentenced for distribution of counterfeits already twice by the Czech and German courts. It remains to be seen if an appeal is filed and this judgement upheld by the appellate court.

We encourage you to contact us if you want to learn more about this judgement or receive advice about the best anticounterfeiting policies in the Czech Republic or Slovakia.    

12.11.2018
Ratification of UPC Agreement in Czechia postponed. Forever?

Last year the Czech Industrial Property Office and the Ministry of Industry and Trade commissioned a study on the overall impacts of the patent package on the Czech Republic. The Czech Republic signed the UPC Agreement but has not ratified it yet.

The study was carried out by PWC. Its conclusions include clear recommendation not to hurry with ratification but rather to wait for the system to be implemented in countries that have already ratified the package, and for their experience with its functioning.

The study quotes among the main reasons for postponement the legal and constitutional hurdles and the likely negative economic impact on Czech SMEs.  While SMEs play a major role in the Czech economy they hardly apply for any patents. According to the study less than 0,1% of all European patent applications was filed by Czech companies. For instance, in 2016 the total number of patent applications filed by CZ companies with EPO amounts to 185, most of these applications originate from large enterprises such as Skoda Auto or Zentiva. The study concludes that if patent package is ratified the Czech SMEs would be passive recipients of the new system not its active players. Though the total numbers of European patents validated in the Czech Republic is rapidly growing (in 2016 almost six thousand EPs were validated in Czechia), this amount corresponds to only 6,5% of all European patents. Things could however drastically change for SMEs if patent package comes into force and it is ratified by Czech Parliament. Suddenly not merely thousands but dozens of thousands of unitary patents are likely to flood the Czech economy. This would significantly increase the SMEs costs for freedom to operate clearance searches and obviously the likelihood of patent infringement disputes against Czech SMEs as well. The study points out that Czech SMEs may lack necessary financial resources for clearance searches and for their effective defence in patent litigation at UPC should they be sued for patent infringement.

The differences in terms of litigations costs between the current system in Czechia and proposed UPC system would be immense and could lead to liquidation of many Czech SMEs who could not afford to defend themselves at UPC even if the patent claims raised against them would be unsubstantiated.

To give one illustrative example while the basic flat fee for filing a counterclaim seeking the invalidity of a future unitary patent with UPC is proposed to be up to EUR 20,000 (although some discounts could be available to SMEs), the present official fee for invalidation of EP in the Czech Republic which is decided by the Czech IPO is only 2,000 CZK (around EUR 80) so the fee could be 250 times higher.

As economic cons of patent package ratification are likely to persist for many years to come, the author of this article is rather sceptical that UPC Agreement is ratified by the Czech Republic any time soon even if Constitutional Court clears the path to its ratification in Germany and BREXIT issues are resolved.

In the meanwhile, please feel free to contact us should you require information and assistance with validation of your European patents in the Czech Republic.

05.07.2017
Karel Šindelka elected as new member of the ECTA Council / Karel Šindelka zvolen novým členem Rady ECTA

We are happy to share that our Partner Karel Šindelka has been elected as one of the two members of the Council of ECTA (European Communities Trademark Association) for the Czech Republic. Results of the election were announced at the annual ECTA meeting in Budapest in June 2017. We would like to thank all ECTA members, friends and colleagues for their support.

 

S potěšením oznamujeme, že zakládající partner naší kanceláře byl zvolen jedním ze dvou členů rady Evropské asociace ochranných známek (ECTA). Výsledky voleb byly oznámeny na výročním zasedání této organizace, která se uskutečnila v červnu 2017 v Budapešti. Chtěli bychom poděkovat všem členům ECTY, přátelům a kolegům za jejich podporu.

 

01.07.2017
New regulation on cross-border portability of online content services published / Nové nařízení o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb publikováno

New Regulation 2017/1128 of the European Parliament and of the Council about cross-border portability of on-line content services in the internal market was published in the Official Journal on 30 June 2017.

The new Regulation introduces to the EU copyright framework the right for users to access portable services to which they have subscribed in one Member State when they are temporarily resident in another Member State. It applies to paid audio-visual and entertainment services being used to access copyright works, such as Spotify or Netflix.

It improves the position of users by setting down the obligation to allow users temporarily residing in different EU member state to access the service in the same way they would be able to in their home country. This obligation cannot be excluded by any contractual arrangements.

The regulation shall apply from 20 of March 2018, which means that service providers have nine months to adapt to the new legislation. The entire text is accessible at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=EN.
 

________________________________________________________________________________

Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/1128 o přeshraniční přenositelnosti on-line služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu bylo publikováno v Úředním věstníku 30. června 2017.

Nařízení zavádí novou autorskoprávní úpravu práva uživatelů na přístup k přenosným službám, které si předplatili ve svém domovském státě v době, kdy přechodně pobývají v jiném členském státě EU. Vztahuje se na na placené audiovizuální a zábavní služby zpřístupňující autorská díla jako např. Spotify či Netflix

Zlepšuje postavení předplatitelů tím, že stanoví povinnost umožnit přístup předplatitelům dočasně pobývajícím v jiném členském státě stejným způsobem jako v jejich domovském státě, kterou nelze vyloučit jakýmkoli smluvním ujednáním

Nařízení se použije od 20. března 2018, poskytovatelé služeb tak mají devět měsíců, aby se nové právní úpravě přizpůsobili. Celý text nařízení je dostupný na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=CS

01.01.2017
Šindelka & Lachmannová join MARQUES / Naše kancelář se stala členem MARQUES

Our firm newly joins MARQUES - the Association of European Brand Owners and we look forward to cooperation with its members. Besides MARQUES, our firm and its partners remain members of other international associations in the field of intellectual property, namely INTA, ECTA and GRUR.

Naše kancelář se nově stává členem MARQUES - Asociace evropských vlastníků ochranných známek a těší se na spolupráci s jejími členy. Vedle MARQUES jsou naše kancelář a její partneři nadále členy dalších asociací v oblasti duševního vlastnictví INTA, ECTA a GRUR.

15.12.2016
Karel Šindelka appointed panelist for .CZ domain disputes / Karel Šindelka jmenován expertem pro rozhodování sporů v doméně .CZ

 

We are pleased to announce that the Arbitration Court attached to the Economic Chamber and Agricultural Chamber of the Czech Republic has appointed our partner Karel Šindelka panelist for domain name disputes in the national TLD .cz. 

S potěšením oznamujeme, že náš partner Karel Šindelka byl jmenován Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR expertem pro doménové spory v národní doméně ".cz". 

01.07.2016
Brexit - co bude s vašimi právy duševního vlastnictví?

Rozhodnutí občanů Velké Británie v referendu opustit Evropskou unii vyvolává nezměrné množství politických, ekonomických a v neposlední řadě právních implikací. V rámci oblastí, které budou, byť způsobem, který přesně nebudeme v brzké době znát, dotčena i práva duševního vlastnictví (práva autorská a průmyslová – ochranné známky, vzory, patenty, označení původu apod.). Tato práva jsou totiž ovládána principem teritoriality, v jehož důsledku se jejich režim vždy řídí právem státu, na jeho území se subjekt ochrany domáhá.

Právo Evropské unie některé hranice v oblasti práv duševního vlastnictví překračuje a stanoví z tohoto principu výjimky (ochranné známky a vzory EU, harmonizovaná pravidla pro vymáhání práv, jednotná pravomoc celních orgánů při vymáhání práv duševního vlastnictví). V EU je například možné získat ochrannou známku s platností pro celou EU, a je možné domoci se také jednoho rozsudku s platností na celém území EU v případě jejího porušení.

Jak se tedy Brexit projeví na vašich právech duševního vlastnictví? V tuto chvíli konkrétní řešení není známo a je závislé na dalších postupech jednání s EU i legislativním a politickém vývoji přímo v Británii. To nicméně neznamená, že stačí jen na výsledek tohoto vývoje čekat. Pokud vaše obchodní zájmy a činnost zahrnují nebo se dotýkají Velké Británie, je nyní namístě zhodnotit stav ochrany Vašich práv, případně i procesní postavení v probíhajících řízeních a zvážit například změnu strategie přihlašování práv, která by stav ochrany vašich označení učinila méně zranitelným ve vztahu ke konečnému právnímu režimu Brexitu.

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět ve spolupráci s profesními kolegy Velké Británie. Budeme také pozorně sledovat diskuse v profesních organizacích, jejichž jsme členy a jejichž názor má v rámci legislativního procesu nepominutelný vliv, a veškeré aktuální informace sdílet s našimi klienty.

13.05.2016
Getting ready for Orlando / Připravujeme se na Orlando

Looking at the calendar, INTA 138th Annual Meeting in Orlando is just behind the door. Our partner Karel Sindelka will be attending and is looking forward to meeting our clients and colleagues and all the networking opportunities this exceptional event offers.  We hope that he will bring lots of new ideas and inspiration back to Prague! 

138. výroční konference INTA je za dveřmi. Náš partner Karel Šindelka se této akce zúčastní a těší se na setkání s našimi klienty a kolegy a na další příležitosti k budování vztahů, které tato výjimečná událost nabízí. Doufáme, že nám přiveze zpět do Prahy spoustu nových myšlenek a inspirace! 

30.03.2016
Useful tips on how to appropriate somebody else’s mark by the 2015 Prague Municipal Court

When going through last year’s decisions of the Prague Municipal Court on judicial review of decisions of the Czech Industrial Property Office, I have come across several interesting conclusions, from which we may derive tips on ways how to achieve registration of marks incorporating somebody else’s trademark or a sign quite close to it. See for yourself if the doors to registration are not getting perhaps too open.

In a judgment issued in case of an opposition filed by KELLOG COMPANY against registration of the sign  for goods and services in classes 29 and 30 based on its earlier word trademarks KRISPIES and CHOCO KRISPIES, RICE KRISPIES, RICE KRISPIES SQUARES[1], the court held that the chairman of the IPO had been right when it upheld the opposition. The court found that the word KRISPIES was a dominant element of the applied mark showing us that the mere adding of a (company) name, even if a very long one, may not be enough to make a difference (quite in line with the THOMSON LIFE judgment of the CJEU).

While adding your company name is not sufficient, you may think of adding a figurative device. Especially if your products are destined for children who cannot yet read, you may find it useful to read carefully at least parts of the judgment concerning an opposition filed by Kaufland against registration of the following mark happy rings for cereals and confectionery in class 30 based on its earlier trademark LUCKY RINGS registered for cereals[2]. Referring among others to principles expressed in CJEU’s judgment in Shaker di L. Laudato & C. Sas (LIMONCHELO), the court gave quite significant weight to the presence of the animal device arguing that children (being a significant part of the relevant public in view of the court) may perceive such elements as stronger than word elements in English.

Although certain parts of the grounds of the two decisions may be described as somewhat controversial, the outcome in neither case is in my opinion surprising. Regrettably I cannot say the same about the third judgment, which concerns an opposition filed by the company IKO, Hungarian owner of the trademark COOL TV in classes 35, 38 and 41, against registration of the sign cool in classes 9, 16, 35, 38 and 41 filed by FTV Prima, one of two leading private TV broadcasters in the Czech Republic[3].

While in the first instance the IPO found likelihood of confusion and partly refused the application, the President of the IPO reversed the decision in the appeal and rejected the opposition finding that the relevance of the presence of the word COOL in the applied trademark had been exaggerated.  

The Municipal Court, when reviewing the appellate decision, took the side of the Czech broadcaster finding among others that “the defendant was right to find that the applied sign consists, contrary to the word trademark, of graphic co-existence of the word element COOL and the preceding device, which is a registered trademark Prima known in the TV broadcasting sector” and that it is impossible “for the administrative authorities, when perceiving the impression created by the signs, to give priority solely to the element COOL and not to take into account the other, more distinctive element Prima, the distinctive capacity of which is stronger than of the element COOL as it is a well-known and massively used logo of Prima TV (…)”.

In an extreme contrast to the European practice, the court took into account the goodwill associated with (an element) of the mark applied for and allowed the applicant to appropriate the earlier mark (or more precisely its only distinctive part) by adding its famous house mark in its logo form. 

As far as public sources tell us, this judgment was not further contested by a cassation action and is therefore final. Therefore it remains for the trademark owners to hope that it remains a single case of its kind and does not lay ground to a more stable practice, which, at least as I see it, would lead to a dangerous uncertainty.


[1] judgment of the Municipal Court of Prague of 05 October 2015, file no. 8A 66/2012 - 46-57

[2] judgment of the Municipal Court of Prague of 28 July 2015, file no. 8A 140/2012 - 60-

[3] judgment of the Municipal Court of Prague of 29 January 2015, file no. 9A 303/2011 - 63