info[at]sl-legal.cz, (+420) 273 134 484CZ | EN

Brexit - co bude s vašimi právy duševního vlastnictví?

01.07.2016

Rozhodnutí občanů Velké Británie v referendu opustit Evropskou unii vyvolává nezměrné množství politických, ekonomických a v neposlední řadě právních implikací. V rámci oblastí, které budou, byť způsobem, který přesně nebudeme v brzké době znát, dotčena i práva duševního vlastnictví (práva autorská a průmyslová – ochranné známky, vzory, patenty, označení původu apod.). Tato práva jsou totiž ovládána principem teritoriality, v jehož důsledku se jejich režim vždy řídí právem státu, na jeho území se subjekt ochrany domáhá.

Právo Evropské unie některé hranice v oblasti práv duševního vlastnictví překračuje a stanoví z tohoto principu výjimky (ochranné známky a vzory EU, harmonizovaná pravidla pro vymáhání práv, jednotná pravomoc celních orgánů při vymáhání práv duševního vlastnictví). V EU je například možné získat ochrannou známku s platností pro celou EU, a je možné domoci se také jednoho rozsudku s platností na celém území EU v případě jejího porušení.

Jak se tedy Brexit projeví na vašich právech duševního vlastnictví? V tuto chvíli konkrétní řešení není známo a je závislé na dalších postupech jednání s EU i legislativním a politickém vývoji přímo v Británii. To nicméně neznamená, že stačí jen na výsledek tohoto vývoje čekat. Pokud vaše obchodní zájmy a činnost zahrnují nebo se dotýkají Velké Británie, je nyní namístě zhodnotit stav ochrany Vašich práv, případně i procesní postavení v probíhajících řízeních a zvážit například změnu strategie přihlašování práv, která by stav ochrany vašich označení učinila méně zranitelným ve vztahu ke konečnému právnímu režimu Brexitu.

Vaše dotazy jsme připraveni zodpovědět ve spolupráci s profesními kolegy Velké Británie. Budeme také pozorně sledovat diskuse v profesních organizacích, jejichž jsme členy a jejichž názor má v rámci legislativního procesu nepominutelný vliv, a veškeré aktuální informace sdílet s našimi klienty.