Menu
Menu

Najdeme cestu, jak nejlépe ochránit vaši značku 

Bezplatná konzultace    →

S čím vám pomůžeme

Postaráme se o vaši ochrannou známku po celý její životní cyklus. Od rešerše a podání žádosti o registraci přes její sledování, až po vymáhání práv a případné spory.
Bezplatná konzultace

Rešerše

Zjistíme, zda můžete plánované označení bezpečně používat.

Zastupování
ve sporech

Připravíme žalobu na ochranu Vašeho práva duševního vlastnictví nebo pro nekalou soutěž nebo Vás budeme zastupovat v řízení o žalobě podané proti Vám.

Sledování

Pravidelnými kontrolami registrů pohlídáme ochrannou známku za vás.

Vymáhání práv

Zastoupíme Vás při vymáhání práv duševního vlastnictví.

Transakce &
licenční smlouvy

Sepíšeme smlouvu o převodu ochranné známky, průmyslového vzoru, patentu apod. či licenční smlouvu.

Námitky a zrušovací
řízení

Podáme námitky proti podobným označením nebo Vás budeme bránit proti
námitkám podaným proti Vaší ochranné známce

FAQ

Zvolte oblast

FAQ

Česká republika

Registrace ochranné známky zápisem v ČR.


Vybrat
od 10 000 Kč*

Evropská Unie

Ochraňte svou značku ve všech státech EU.


Vybrat
od 28 000 Kč*

Celý svět

Registraci umíme zajistit ve více než 140 zemích světa.


* Cena uvedena bez DPH, poplatky v zahraničních měnách budou přepočteny podle aktuálního směnného kursu.

PRAKTICKY

Nevěříme na univerzální řešení. Každá ochranná známka vyžaduje individuální řešení. Vložíme své 20 leté zkušenosti i do ochrany té vaší.
Vsaďte raději na řešení přímo od advokáta, který pozná vaše podnikání,vyhodnotí rizika a navrhne ideální postup."

Univerzální řešení neexistuje. Ptáme
se, diskutujeme, navrhujeme
optimální řešení.

DLOUHODOBĚ

Dokončením registrace to nekončí. Budeme pravidelně kontrolovat stav vaší ochranné známky a vymáhat práva z ní vůči konkurenci.
20 +
Let
zkušeností
100 +
Případů porušení
práva duševního vlastnictví
ročně
40 +
Aktivních sporných řešení
před ÚPV a EUIPO
120 +
Zemí, kde umíme zajistit
IP služby
This is a block of text. Double-click this text to edit it.

PROCES REGISTRACE

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

1.

Identifikace cílů

Seznámení s podnikáním klienta a jeho výrobky nebo poskytovanými službami, zjištění cílů a potřeb

2.

Rešerše

Prověření, zda je označení „volné“

3.

Formulace strategie přihlášení

Podoba ochranné známky. 
Území, seznam výrobků / služeb, rozpočet.

4.

Žádost o dotaci

V případě podpory od EU v rámci 
Ideas Powered for Business.

5.

Příprava a podání přihlášky

6.

Řešení problémů registračním v řízení

Výměry, námitky

7.

Zápis ochranné známky

FAQ

FAQ

FAQ

Univerzální odpověď neexistuje. Nevhodná volba přitom může vyvolat ztrátu investice do přihlášky nebo zbytečné dodatečné náklady. Výběr musí zvážit řadu okolností např. význam slova, povahu produktu, způsob užití na výrobku apod. Pokud se na nás obrátíte, pomůžeme Vám všechny tyto okolnosti identifikovat a rozhodnout se.
Záleží na povaze a rozsahu Vašeho podnikání, plánech do budoucna, povaze produktu i na konkrétním označení. Je potřeba vzít také v úvahu rizika v podobě práv třetích osob, o kterých víte.
Cílem známkové rešerše je identifikovat možné překážky úspěšné registrace a užívání označení, zejména starší práva třetích osob. Není povinnou součástí procesu registrace ochranné známky, nicméně bez jejího provedení se vystavujete značnému riziku. Nejde totiž pouze o možné zamítnutí přihlášky ochranné známky, ale zejména o rizika spojená s možnými následky porušení práva ke starším ochranným známkám užíváním Vašeho označení, které mohou zahrnovat nákladné soudní spory. Ani úspěšná registrace ochranné známky Vás totiž odpovědnosti za porušení práv ze starší ochranné známky jiné osoby nezbavuje.
Náklady na registraci závisí především na rozsahu území, na kterém má být ochranná známka chráněna a na seznamu výrobků a služeb. V případě využití našich služeb dostanete vždy předem jasnou informaci o nákladech, za tuto kalkulaci nic neplatíte. odkaz na ceník
Průběžně je vypisována řada dotačních titulů, které umožňují zcela nebo zčásti pokrýt náklady na správní poplatky související s registrací průmyslových práv včetně ochranných známek. Často využívaným nástrojem je grantový program Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví pro malé a střední podniky „Ideas Powered for Business“. Žádost o dotaci v rámci tohoto programu Vám rádi zpracujeme v rámci služby přihlášky ochranné známky.
Najděte to pravé řešení pro váš byznys díky bezplatné konzultaci přímo s advokátem
Domluvit bezplatnou konzultaci
© Copyright SL-legal 2022. Všechna práva vyhrazena.